metalshop   /   Общи условия на кредитната система Metalshop

Общи условия на кредитната система Metalshop

Общи условия на кредитната система Metalshop

1. Metalshop Credit System е името на програмата, която Metalshop.cz s.r.o. предлага на всички регистрирани потребители на www.metalshop.bg Основният принцип на кредитната система е получаване на кредити, които можете да използвате като отстъпка при последващи поръчки

2. Можете да станете член на кредитната система Metalshop чрез регистрация в сайта www.metalshop.bg. Правилната регистрация включва вярно посочване на следната информация: име, фамилия, адрес на пребиваване (всички задължителни полета). С получаване на потвърждението за регистрация потребителят има право да се възползва от членството си в кредитната система Metalshop. Членството в кредитната система Metalshop е безплатно. Всяко физическо или юридическо лице, което е съгласно с условията на кредитната система Metalshop, може да получи кредити. В случай на злоупотреба с механизма и предимствата на кредитната система получаването и/или тегленето на кредити от страна на потребителя може да бъде ограничено както временно, така и за постоянно. 

Със създаването на сметка клиентът потвърждава съгласието си с Общите условия и правила на Кредитната система

a) Потребителят е предоставил невярна информация при регистрацията
б) Потребителят е злоупотребил с механизма и предимствата на кредитната система Metalshop
в) В случай на смърт на потребителя неговата сметка губи правото да печели кредити от кредитната система. Metalshop потребителят на кредитна система, чието членство е изтекло или са валидни по-горните точки (a), (б), (в) губи правото да използва кредитите, събрани в сметката на потребителя, както и всички останали възможни ползи от членството в кредитната система Metalshop. 

3. Печелене на кредити

Регистрираният потребител възстановява 5% от стойността на поръчката (без доставката) в кредити по сметката си след заплащане на поръчката. В случай на поръчка по пощата кредитите се кредитират след 14 дни. Кредитите не могат да се прехвърлят към други потребители или други сметки. 

4. Използване на кредити

Събраните кредити могат да бъдат приложени от регистрирания потребител към поръчката в първата стъпка на количката. След това стойността на кредитите се приспада под формата на отстъпка от поръчката. Не могат да бъдат поискани повече кредити от сумата на кредитите, която потребителят е събрал в сметката си. Кредитната отстъпка също не може да се комбинира с възможността за използване на отстъпка или ваучер за подарък. Не можете да кандидатствате за повече кредити от стойността на поръчката (с изключение на транспорта) 

5. Връщане на кредити

В случай на връщане на стоки от транзакции, при които са били използвани кредити, стойността на използваните кредити ще бъде кредитирана обратно на акаунта на клиента.

В случай на връщане на стоки, за които кредите са били добавен, стойността на добавените кредити ще бъде приспадната.

6. Случаи на непризнаване на кредитирани кредити

Кредитите на потребителя няма да бъдат признати в следните случаи:

a) Кредити, получени при нарушение на добрите практики.
б) Кредити, получени поради грешка или техническа грешка на системата.

7. Общи положения на кредитната система Metalshop

Ползите от кредитната система Metalshop и всички права, свързани с нея, не могат да бъдат прехвърляни и се погасяват съгласно причините, посочени в член 2 от настоящите Общи условия за ползване на кредитната система Metalshop. Кредитите, спечелени от потребителите на Metalshop, представляват средство за получаване на отстъпка при по-нататъшни покупки и са приложими само в рамките на кредитната система Metalshop

Metalshop.cz s.r.o. си запазва правото да променя и модифицира общите условия на кредитната система Metalshop, ако е необходимо. 
Metalshop.cz s.r.o. си запазва правото да променя по-специално коефициента на оборот (напр. в случай на обезценка на валутата или други форсмажорни обстоятелства). Датата на прекратяване на кредитната система Metalshop ще бъде обявена на уебсайта най-малко един календарен месец предварително. След тази дата кредити няма повече да бъдат разпределяни

Кредитите в кредитната система Metalshop изтичат 12 месеца след придобиването.

Настоящите Общи условия на кредитната система Metalshop влизат в сила от 1.2.2021 г.

Бъдете от първите, които ще узнаят новините, както и специалните оферти за пазаруване. Възползвайте се от отстъпкаta от 8 лева за вашата първа покупка.